Alle berichten van Rik van der Velden

Beerse Trofee – 1 juli 2012

Dit jaar organiseert gilde St. Joris Oostelbeers weer de verschieting om de Beerse Trofee.

Deze verschieting vindt plaats nabij de Oude Toren, op het terrein van de rijvereninging, aan de Hillestraat.

Inschrijven kan gebeuren vanaf 8:30 uur en tot 15:00 uur.
Het inleggeld bedraagd 5 euro.

Naast de Beerse Trofee (schildje) zijn er verschillende vleesprijzen te winnen, waaronder de kampioen.

De uitnodiging om te verspreiden is te downloaden via deze link.

Met vriendelijke gildegroet,

De Overheid van gilde St. Joris Oostelbeers

Facebooktwitter

Geboorte Iris

Afgelopen week kwam er op het secretariaat een geboortekaartje binnen:

Gildebroeder Mark Deenen en Marleen Deenen-Kolsters hebben hun 3de kindje mogen verwelkomen!

Dochter Iris is geboren op 16 mei 2012 en weegt 3720 gram.

Namens Gilde St. Joris Oostelbeers wil ik Mark en Marleen van harte feliciteren met de geboorte van hun dochter! Geniet ervan!

Facebooktwitter

Inschrijfformulier online

Het inschrijfformulier staat online!
Met behulp van dit inschrijfformulier kan uw gilde zich aanmelden voor onze vrije gildedag, gehouden op 19 augustus 2012. Meer informatie is te vinden in het menu ‘Gildedag 2012’.
Het formulier is te downloaden in bovenstaand menu, in het gedeelte ‘Inschrijven’.

Facebooktwitter

Voorlopig programma gildedag 2012 bekend

Op zondag 19 augustus 2012 organiseert gilde Sint Joris uit Oostelbeers weer een vrij gildefeest.

Het voorlopige programma van onze gildedag is als volgt vastgesteld:

08:30 Samenkomst Gildebroeders en –zusters in de feesttent aan de Andreasstraat
09:30 Gildemis in de H. Andreaskerk in Oostelbeers
11:00 Koffietafel in de feesttent aan de Andreasstraat
13:00 Start optocht met aansluitend massale opmars
15:00 Aanvang wedstrijden
16:00 Verschieting Konings- en Keizerskruizen
18:00 Prijsuitreiking in de tent
Facebooktwitter