Algemene Ledenvergadering 2015

Afgelopen maandag was weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en teeravond. Dit jaar met een volle agenda.

De vergadering werd ingeleid door de bazuinblazers en tamboers die de Federatiemars ten gehoren brachten. Eén van de marsen die wordt geoefend maar bijna nooit wordt gespeeld.

Na dit optreden opende hoofdman Jan de Koning de vergadering, waarin o.a. een ingekomen brief van Bram en de gang van zaken rond een mogelijke nieuwe locatie voor het gildeterrein werden aangehaald.

Net voor de pauze werd een nieuwe Rentmeester gekozen, omdat Wim van de Loo zich niet meer herkiesbaar stelde. Wim Aarts werd nagenoeg unaniem (1 blanco stem) als opvolger van zijn voornaamgenoot gekozen.

Wim Aarts neemt Rentmesterschild in ontvangst

jaar mochten we een nieuw lid verwelkomen, in de persoon van Jarno van de Ven. Jarno gaat schieten en bazuinblazen. Hartelijk welkom Jarno!

Jarno van de Ven is zojuist gekroond als niew lid
Jarno van de Ven is zojuist gekroond als niew lid

Na afloop van de vergadering werd er nog even afgepilst en nagepraat.

Facebooktwitter