Over ons guld…

Het St. Joris gilde uit Oostelbeers moet al voor 1600 zijn opgericht. Het oudste koningsschild in ons bezit draagt namelijk dat jaartal. Het is niet bekend wanneer ons gilde exact is opgericht, omdat vrijwel alle documenten uit de beginperiode door een brand zijn verwoest.

Ons gilde is een schuttersgilde, oorspronkelijk belast met de bescherming van het dorp en de omliggende landerijen. Tegenwoordig heeft de politie deze taak (min of meer) van ons overgenomen en kunnen we ons op de sociale kant van de guld richten.

Kruisboogschutter aan het werk
Kruisboogschutter, Sjaak Neggers, aan het werk (Koningsschieten 2008)

Binnen ons gilde beoefenen de broeders één of meerdere activiteiten, al dan niet in competitieverband:

  • Kruisboogschieten – Hierbij is het de bedoeling een metalen plaatje, van 6-8cm doorsnee, van een paal te schieten.
  • Vendelen – Een oude traditie binnen het gilde, waarbij met het vaan allerlei, soms acrobatische, toeren worden uitgebeeld.
  • Bazuinblazen en Tamboeren – Samen met de tamboers begeleiden onze bazuinblazers ons gilde tijdens gildedagen.

Dit jaar is ons nieuwe moedervaandel gepresenteerd, dit is een vlag met daarop centraal een afbeelding van onze beschermheilige Sint Joris. Deze wordt door onze vaandrig gedragen tijdens optochten.

Ons gilde kent een bestuur, net als bij de meeste andere gilden Overheid genoemd, welke bestaat uit de Keizer, de Koning, de Hoofdman, de Raadsheer, de Eerste Deken (penningmeester), Tweede Deken (algemeen bestuurslid), Deken-Schrijver (secretaris) en de Rentmeester.

Overheid St. Joris (2010)
De overheid van St. Joris, anno 2010

De bestuursfuncties van Koning en de Keizer zijn hierin bijzonder, omdat die als enige afhankelijk zijn van de kwaliteiten met de kruisboog.

Facebooktwitter

Daor hedde de guld, daor hedde de guld, daor hedde jandomme de guld……..