Functies binnen het gilde

Binnen ons gilde kennen we verschillende (bestuurs)functies. Op de pagina “Over de guld” worden er al twee kort besproken, de functies van Koning en Keizer. Deze en de overige functies worden op deze pagina uitgebreid besproken.

Hoofdman

De Hoofdman is de voorzitter van de Overheid en leidt het gilde, onder andere bij alle vergaderingen. Daarnaast is de Hoofdman ook altijd aanwezig op de gildedagen waaraan ons gilde aan deelneemt. Bij ziekte van onze broeders brengt de Hoofdman ook een bezoek aan de betreffende gildebroeder.

Hoofdman Jeroen Hems

De Hoofdman is (vandaag de dag) te herkennen aan zijn schild en de Hellebaard die hij bij zich draagt tijdens officiële gelegenheden.

De Hoofdman wordt, tijdens de jaarvergadering, door de gildebroeders gekozen voor een periode van 6 jaar. De huidige hoofdman is Jeroen Hems.

Koning

De Koning is een bijzonder lid van de Overheid. De Koning heeft een adviserende rol. Net als de Hoofdman is de Koning present op alle officiele gelegenheden waaraan het gilde deelneemt.

De Koning is te herkennen aan zijn kroon, een kleed met vele koningsschilden (van zijn voorgangers) en zijn ambtsketen met daaraan zijn eigen koningsschild.

Een gildebroeder kan Koning worden door de verschieting om het koningsschap te winnen. Tijdens deze verschieting, die eenmaal per vijf jaar plaatsvindt tijdens kermismaandag, wordt geschoten op een houten vogel. De gildebroeder die het laatste stukje van de vogel er af schiet is Koning voor vijf jaar. In 2023 was dit Wil Stokmans, die nu het zilver mag dragen tot 2028.

Keizer

De keizer is een bijzonder bestuurslid. Hij heeft geen specifiek takenpakket en alleen een adviserende rol binnen de overheid.

De Keizer is te herkennen aan zijn zilveren kroon en keizersschild. Dit schild bestaat uit een schild, met daaronder drie vogels, twee konings- en een keizersvogel.

Om Keizer te worden dient een gildebroeder driemaal op rij de strijd om het koningsschap te winnen. Keizer is een titel voor het leven. De huidige keizer is Piet van der Velden.

Keizer Piet van der Velden
Keizer Piet van der Velden

Deken-Schrijver

De Deken-Schrijver is beter bekend als de secretaris. Zijn taak is vooral om het administratieve gedeelte voor zijn rekening te nemen. Hierbij kan worden gedacht aan het verzorgen van inkomende en uitgaande post (bijvoorbeeld de uitnodigingen voor onze gildedag in 2012 en 2024) en het maken van notulen bij vergaderingen.

De Deken-Schrijver kan worden herkend aan het bijbehorende zilverwerk. Onze nieuwe Deken-Schrijver is Daan Buiter.

Eerste Deken

De Eerste Deken is beter bekend als de penningmeester. Hij is verantwoordelijk voor het financiële wel en wee van ons gilde. Hij int de contributie (middels een machtiging tegenwoordig, we gaan ook méé d’n tèd mee :)) en beheert het kasboek, zodat we niet in de rode cijfers komen en nog unne keer kunne teren.

De Eerste Deken kan worden herkend aan het bijbehorende zilverwerk en is reserve-hoofdman van het gilde. Sinds de jaarvergadering van 2021 wordt deze functie bekleedt door Bram Lindelauf.

Tweede Deken

De Tweede Deken is een algemeen bestuurslid. Zijn advies komt altijd goed van pas tijdens de vergaderingen van het gilde.

De Tweede Deken kan worden herkend aan het bijbehorende zilverwerk. De functie van Tweede Deken wordt op dit moment vervuld door Wim van de Bosch.

Rentmeester

De Rentmeester is verantwoordelijk voor de materiële bezittingen van ons gilde. Ons gilde bezit een grote hoeveelheid schilden, prijzen en meer. Dit moet wel allemaal worden bijgehouden. De benaming voor deze bestuursfunctie is in 2010 in het leven geroepen.

Ook de Rentmeester is te herkennen aan het bijpassende zilverwerk. Momenteel is Wim Aarts degene die deze positie bekleedt.

Beschermvrouwe

De Beschermvrouwe heeft een ere-functie in het gilde en houd zich niet bezig met de dagelijkse bezigheden van het gilde. Dit maakt haar niet minder belangrijk. De beschermvrouwe steunt het gilde op meerdere manieren. Zo viert ons gilde haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op landgoed ‘ Baest’ en is er een (inmiddels) jaarlijkse verschieting om het ‘Baesterschild’. Ook bij deze verschieting wordt er geschoten op een houten vogel.

De beschermvrouwe is te herkennen aan het feit dat ze geen authentiek gildepak draagt. De overige attributen zijn een hoed en sjerp met daarop de functie en sinds 2021 een prachtig draagschild.

Saillant detail: de beschermvrouwe is lang het enige vrouwelijke lid van ons gilde geweest. Het is pas sinds de Algemene Ledenvergadering van 2018 voor het vrouwelijk geslacht om lid te worden van ons gilde.

De huidige beschermvrouwe is mevr. van de Mortel.

Voorheen had het gilde zowel een beschermheer als beschermvrouwe. Helaas is beschermheer J.H. van de Mortel op vrijdag 22 juni 2018, op 92-jarige leeftijd, komen te overlijden, Hiermee heeft hij net het Koningschieten gemist, dat 3 dagen later zou plaatsvinden. Uiteraard is het Koningschieten verplaatst…

Raadsheer

De raadsheer is lid van de Overheid en valt op doordat hij, net als onze beschermheer en -vrouwe niet in een gildepak gekleed gaat. De raadsheer heeft geen officieel takenpakket en geeft, zoals zijn naam al doet vermoeden, zijn advies tijdens bestuurlijke vergaderingen.

Ook de raadsheer heeft als gildeattributen een hoed (met pluim) en een sjerp met daarop zijn functie. John Hems staat ons bestuur al lange tijd bij met raad (en ja, ook daad).

Archivaris

De Archivaris heeft geen bestuurlijke functie en zorgt ervoor dat alle mooie (en minder mooie) herinneringen van het gilde bewaard blijven. Denk hierbij aan foto’s (al dan niet digitaal) en officiële documenten. Mede door zijn kennis van en informatie over het gilde wordt deze gildebroeder regelmatig geraadpleegd, bijvoorbeeld bij het ontwerpen van het logo voor de gildedag in 2012. Wil Schilders vervult deze functie zo lang als wij ons kunnen herinneren. De preciese duur is, door verloren gegane stukken, moeilijk te achterhalen.

Knecht

Ook de knecht maakt geen deel uit van de overheid. De knecht heeft als taak het in goede banen lijden van de optocht tijdens gildedagen. Hij zorgt ervoor dat alle jassen netjes dicht zitten (tot en met de bovenste knoop van het gildekostuum), dat alle gildebroeders netjes achter elkaar lopen tijdens deze optocht en dat er geen handen in broekzakken zitten.

De gildeknecht is te herkennen aan de afwijkende hoed (‘Steek’) en de stok die hij bij zich draagt. Marcel de Laat mag de gildebroeders en -zuster “achter de vodden” zitten tijdens optochten.

Standaardrijder

De standaardrijder is voorheen altijd onderdeel geweest van de overheid. Doordat de Overheid enkele jaren een standaardrijder heeft moeten missen is deze functie anders ingevuld. Deze bestuursfunctie wordt tegenwoordig door de Rentmeester opgevuld.

De standaardrijder maakt tijdens de optocht met zijn/haar paard ruim baan voor het aankomend gilde. Zij doen dit met een slangendraf en lopen voor het gilde in de optocht.

De huidige standaardrijdster is Kim van Roovert.

Vaandrig

De Vaandrig maakt geen deel uit van de Overheid maar heeft een belangrijke taak. De Vaandrig draagt tijdens de optocht het Moedervaandel van het gilde. Het moedervaandel is het ‘uithangbord van het gilde en beeld verschillende aspecten van het gilde uit. Zo is op deze vlag onze patroonheilige Sint Joris, strijdend tegen de draak, zichtbaar. Ook het wapen van onze beschermheer en -vrouwe in de vlag opgenomen, als ook het wapen van ons gilde, de kruisboog. Verder dient de Vaandrig ervoor te zorgen dat, net als bij de Nederlandse vlag, het vaandel de grond niet raakt.

De huidige Vaandrig is Harrie Schilders. Indien Harrie niet aanwezig kan zijn bij officiële gelegenheden, neemt gildebroeder Arno Louwers deze belangrijke taak over.

Presentatie Moedervaandel
Presentatie Moedervaandel

Notabelen

Tijdens officiële gelegenheden als het vijfjaarlijkse Koningsschieten is het ook gebruikelijk dat de plaatselijke notabelen worden uitgenodigd. Tot deze notabelen behoren de burgemeester, dokter en pastor uit Oostelbeers (noot: met het vertrekken van het kerkelijk gezag en de verhuizing van de huisarts naar Middelbeers is de lijst notabelen aanzienlijk geslonken…). Deze personen mogen tijdens het Koningsschieten ook de schutsboom vrijmaken van kwade krachten door het lossen van de eerste schoten.

Facebooktwitter

Daor hedde de guld, daor hedde de guld, daor hedde jandomme de guld……..