Categorie archieven: Geen categorie

Beerse Trofee gewonnen door Remco Hermans

Hallo gildebroeders en -zusters,

Zondag 1 juli heeft ons gilde weer de verschieting om de Beerse Trofee georganiseerd.

In totaal hebben er 83 schutters deelgenomen aan de verschieting. De opkomst was dus niet optimaal te noemen, al was het wel een gezellige dag.

Het viel schijnbaar ook niet mee om de volle 20 punten te halen, aangezien dit maar 3 schutters gelukt was, te weten Remco Hermans (OLV Zeelst), Pieter Huijbers (St. Joris Middelbeers) en Paul van Berkel (St. Joris Diessen).
Zo waren er ook ‘maar’ 9 schutters die 19 punten hadden, en 10 schutters die de klep er 18 keer hadden afgeschoten. In totaal hebben 11 schutters de laatste 2 schutsbomen ‘volgeschoten’ welke geldden als ‘de Kampioen’.

Tijdens het afkampen voor de Beerse Trofee waren er maar 3 rondes nodig totdat de winnaar zich kenbaar maakte, te weten Remco Hermans. Saillant detail is dat Remco ook de allereerste schutter van de dag was! (schutskaart #1)

De kampioen werd gewonnen door Paul van Berkel. Dit na een iets spannendere kamp tussen de 11 overgebleven schutters.

Via deze weg wil ik iedereen bedanken die mee heeft geschoten of op een andere wijze een bijdrage heeft geleverd aan deze dag!

Facebooktwitter

Voorlopig programma gildedag 2012 bekend

Op zondag 19 augustus 2012 organiseert gilde Sint Joris uit Oostelbeers weer een vrij gildefeest.

Het voorlopige programma van onze gildedag is als volgt vastgesteld:

08:30 Samenkomst Gildebroeders en –zusters in de feesttent aan de Andreasstraat
09:30 Gildemis in de H. Andreaskerk in Oostelbeers
11:00 Koffietafel in de feesttent aan de Andreasstraat
13:00 Start optocht met aansluitend massale opmars
15:00 Aanvang wedstrijden
16:00 Verschieting Konings- en Keizerskruizen
18:00 Prijsuitreiking in de tent
Facebooktwitter