Frans en Door Timmermans 65 jaar getrouwd!

Door zat er al een week naar te vissen. “De guld komt toch wel hè?”, maar iedereen hield zich van de domme. “Nee, ze zijn nou al zo vaak geweest. Nou komen ze niet.”, was het standaard antwoord.

Maar vrijdagavond was het zover. Ons gilde kwam bij elkaar om een vendelgroet te brengen aan Frans Timmermans en zijn vrouw Door. Dit weekend zijn zij namelijk 65 getrouwd! Dit heugelijke feit bracht een kleine 50 gildebroeders op de been, een beste opkomst. Na een korte optocht werd op het grasveldje voor de ingang van het bejaarden tehuis aan de Vestdijk een vendelgroet gebracht, waarvan het Briljanten echtpaar (ik heb het ook moeten google-en :)), hun familieleden en de overige bewoners zichtbaar genoten.

Een korte optocht voor het Briljanten echtpaar
Een korte optocht voor het Briljanten echtpaar

Na deze vendelgroet togen we naar de hoofdingang, waar we werden uitgenodigd om binnen een pilske te komen pakken. Maar voor het zover was, sprak hoofdman Jan de Koning het echtpaar toe en overhandigde een bos bloemen aan Doortje en een envelopje aan Frans.

Frans en Door Timmermans, het Briljanten echtpaar.
Frans en Door met hoofdman Jan de Koning

Na een uurtje of twee was deze geslaagde avond afgelopen en druppelde iedereen weer naar buiten om huiswaarts te keren.

Frans is al meer dan 50 jaar lid en al zeker 20 jaar onze oudste gildebroeder. Als oudste gildebroeder droeg hij vele jaren in de optochten de stok met daarop Sint Joris. Nu dat wegens lichamelijk ongemak niet meer lukt is hij toch nog zoveel mogelijk aanwezig bij diverse bijeenkomsten van ons gilde. Zo ook bij ons Gildefeest in 2012 waar hij als toeschouwer genoot van het defilé van de deelnemers.

Meer foto’s van deze avond vind je hier.

Facebooktwitter