Harrie Deenen 90 Jaar

Harrie Deenen bereikte woensdag 29 juli de leeftijd van 90 jaar. Hij is al 67 jaar lid van het gilde en zijn gildebroeders haalden hem daarom iets voor achten op bij hem thuis en brachten hem daarna een vendelgroet op het speelveldje vlakbij. De jarige genoot, in het bijzijn van familie, vrienden en buren zichtbaar van dit gebaar.

Vendelgroet Harrie Deenen
De jarige Harrie geniet van de vendelgroet

De vendelgroet werd gevolgd door een toespraak van hoofdman Jan de Koning. Hierin haalde hij onder andere aan dat Harrie in zijn 67-jarige gildeloopbaan zich altijd stevig heeft ingezet voor het gilde. Maar ook dat de viskraam zijn favoriete plek was op de vele (meer dan 100!) gildedagen die hij bezocht heeft.

Tot slot volgde de felicitaties van de aanwezige gildebroeders, die Harrie daarna weer onder tromgeroffel en bazuingeschal naar huis brachten.

 

Facebooktwitter