Jaarvergadering Schutters

Afgelopen vrijdag, 14 maart, werd de jaarlijkse vergadering van de schuttersvereniging gehouden in ons gildehuis, het Dorpsplein. De opkomst was met nog geen 50% van de leden aan de magere kant.

Paul Leermakers was deze vergadering aftredend en stelde zich herkiesbaar voor de komend 3 jaar. Er waren geen tegenkandidaten, dus Paul, proficiat!

Tevens werden de schilden uitgereikt en de uitslagen waren als volgt:

Hans van Spreuwel won het schild in de 100-punten competitie, aangeboden door Piet van Rooij. Blijkbaar wist hij al dat ie gewonnen had, want het schildje had ie gemakshalve maar alvast thuisgelaten.

Jan van Rijzingen ontving uit handen van Adriaan Verhagen het schild voor het best verbeterde gemiddelde, waarmee hij ook bestuurslid bij de schutters is geworden.

Wil Deenen ontving uit handen van Hans van Spreuwel, voor het 2e jaar op rij, het combinatieschild voor het 1e-3e viertal.

Pieter-Hein de Beus won ook voor de 2e keer op rij het combinatieschild voor de viertallen 4-12. Het schild werd uitgereikt door Ries Verhagen.

Iedereen van harte gefeliciteerd met deze resultaten.

Andere punten tijdens deze vergadering waren een drietal opzeggingen, de stand van zaken rond de oude toren werd toegelicht door Siem en Peter en er werden weer de nodige papieren meegegeven (waaronder de agenda die nu ook online staat).

Van al dat gepraat krijgt men dorst, dus werd er nog ff lekker afgepilst.

Facebooktwitter