Uitnodiging

Beste Gildebroeders en -zusters,

Tot ons grote genoegen ontvingen wij vorige week communicatie van gemeente Oirschot en de stichting “Vrienden van de Oude Toren”. Deze communicatie bevatte het bericht aangaande het tekenen van een intentieverklaring voor de ontwikkeling van een multifunctionele ontmoetingsruimte.

Deze ontmoetingsruimte zal dienen voor de gezamelijke gebruikers van het terrein en gebouwen bij de Oude Toren, waarvoor ook ons gilde in aanmerking komt.

Aangezien ons gilde, met Peter Heuvelmans en Siem van Veen in het bijzonder, al jaren actief bezig is met het verwerven van een ‘eigen’ plekje, zijn wij verheugd dat dit zijn vruchten begint af te werpen.

Gezien het draagvlak binnen de (Oostel)Beerse gemeenschap, zal het gilde, als ook andere lokale verenigingen, hopelijk spoedig gebruik kunnen maken van deze multifunctionele ontmoetingsruimte.

Voor het programma en verdere details verwijs ik jullie graag door naar de bijlagen:

  1. Uitnodiging stichting “Vrienden van de Oude Toren”;
  2. Uitnodiging gemeente Oirschot – Rob Voets.

Gezien de importantie van deze gebeurtenis willen wij aan alle gildebroeders vragen om hierbij aanwezig te zijn. Gildezusters en kinderen zijn meer dan welkom.

Daarom in volledig gildekostuum, op zaterdag 30 november om 10:30 uur verzamelen bij het terrein bij ‘de Oude Toren’.

Met vriendelijke gildegroet,
Namens gilde St. Joris Oostelbeers

Rik van der Velden
Secretaris Gilde St. Joris Oostelbeers

Facebooktwitter