Vrij gildefeest 2012 – Het was mooi!

Zondag 19 augustus was het zover… Ons gilde gaf “een feestje”, een vrij gildefeest wel te verstaan.

De weersverwachtingen waren goed, te goed eigenlijk met een verwachte temperatuur van 37 graden Celsius! Dit vereiste wel enkele aanpassingen op het allerlaatste moment in het programma, zoals het aangepast jureren bij de optocht, waarvan de slangenvolte over het terrein was geschrapt, en het uitdelen van water langs de route. De maatregelen waren nodig, want de verwachte temperatuur werd realiteit.

Maar nu het feest… Om 8:30 waren er al een aantal gasten aanwezig en begonnen de genodigden voor de mis en de erewijn al langzaam binnen te druppelen. Na een kop koffie en een plak cake, trokken we richting de kerk voor de mis. De mis werd opgeluisterd door zanggroep No Limit met mooie versies van bekende nummers.

Na de mis was het voor de genodigden tijd voor de erewijn, aangeboden door de gemeente Oirschot. De overige gildenbroeders en -zusters togen terug naar het feestterrein. Na afloop van de erewijn waren alle aanwezigen in de kerk, op het feestterein uitgenodigd voor de koffietafel.

Na de koffietafel begonnen langzaam maar zeker steeds meer gildenbroeders binnen te druppelen en om 12:30 werd dan ook iedereen verzocht zich op te stellen voor de optocht. De optocht trok langzaam door de kern van Oostelbeers, het duurde even voordat 63 gilden de ronde hadden gemaakt. Veel mensen maakten zich zorgen om de temperatuur, maar onze maatregelen bleken gelukkig adequaat.

Nadat alle gilden de route door het dorp hadden gelopen was het tijd voor de massale opmars, met meteen daarna de wedstrijden. U kunt de uitslagen hier downloaden.

Namens de overheid van gilde St. Joris Oostelbeers willen wij iedereen hartelijk bedanken voor het welslagen van “onze” gildedag. Met name alle sponsoren en begunstigers, fam. van Dooren en Deenen voor het beschikbaar stellen van de grond en iedereen die het gilde een warm hart toedraagt.

Bedankt!

Foto’s van deze mooie dag zullen spoedig beschikbaar komen in de fotogalerij.

Houdoe en tot ziens!

Jeroen Hems
Rik van der Velden

Facebooktwitter