Categoriearchief: Geen categorie

In Memoriam – Harrie Deenen

Vandaag heeft ons het droeve bericht bereikt dat gildebroeder Harrie Deenen gisteravond is komen te overlijden.

Harrie is 94 jaar geworden en was 71 jaar lid van het gilde.

We wensen familie, vrienden en naasten veel sterkte toe met dit verlies.

Harrie wordt aanstaande vrijdag om 16:30 uur in het crematorium in Diessen gecremeerd. Gildebroeders en -zusters zijn welkom om de dienst bij te wonen. Graag om 16:00 uur verzamelen, in gildekostuum met rouwstrik.

Facebooktwitter

Algemene Ledenvergadering 2019

Alle gildebroeders worden hierbij uitgenodigd voor de jaarvergadering op

Maandag 7 oktober 2019, aanvang 20.00 uur
teren vanaf 19:00 uur.

Leden worden verzocht in zomertenue (hesje en hoed) te verschijnen, bestuursleden en jubilarissen dienen het volledige tenue te dragen. Leden ouder dan 80 jaar mogen in burgertenue tijdens de vergadering verschijnen.

Nieuwe leden worden verzocht om te wachten in café Andreas tot ze worden opgehaald door de gildeknecht.

Agenda

 1. Opening door hoofdman Jan de Koning
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Behandeling notulen vorige jaarvergadering
 5. Jaarverslag
 6. Financieel verslag penningmeester en verslag kascommissie
 7. Bestuursverkiezingen
 8. Jubilarissen
 9. Kroning nieuwe leden
  Pauze
 10. Gildefeest 2021
 11. Gildeterrein
 12. Europees Schutters Treffen 2021
 13. Sponsoring
 14. Organisatiecommissie
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Met vriendelijke gildegroet,
De Overheid

Facebooktwitter

Rabobank Clubkas Campagne

Ook dit jaar kun je als lid van Rabobank Het Groene Woud Zuid je stem uitbrengen op het Sint Joris Gilde.

Dit jaar hopen we aan de gang te kunnen met de aanleg van ons nieuwe schietterrein. Een bijdrage van de clubkas campagne is dan ook zeer welkom.

Wil je ons steunen bij de aanleg van ons nieuwe schietterrein, breng dan één van je stemmen uit op ons. Stemmen kan tot 30 april. Bedankt alvast!Facebooktwitter

Dodenherdenking

Op 4 mei aanstaande wordt traditioneel Dodenherdenking gevierd bij de H. Eik in Oirschot. Hier zullen alle 7 gilden van gemeente Oirschot weer aan deelnemen.

Alle Oostelbeerse gildebroeders worden om 19:30 uur verwacht bij de brug bij de Groenewoudsedijk.
Om 19:40 uur zal de stoet vertrekken richting de H. Eik.

Graag in gepast gildekostuum verschijnen, dus met de zwarte strik!Facebooktwitter

3 Januari Nieuwjaarsreceptie

Alle gildebroeders zijn uitgenodigd om op 3 januari met elkaar het nieuwe jaar in te luiden. Vanaf 13u, tot ongeveer 16u, is iedereen, met partner) welkom op de Eikenhoef op Landgoed Baest. Iedereen wordt in pak verwacht, uitgezonderd de leden die de leeftijd van 80 jaar hebben bereikt.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie reiken we ook de agenda voor het komende jaar uit. Als je niet aanwezig kunt zijn, meldt dit dan even bij het secretariaat.Facebooktwitter