Maatregelen tegen weersomstandigheden

Beste gildebroeders en gildezusters,

Wanneer een gilde besluit om een vrij gildefeest te organiseren, wordt altijd gehoopt dat de weersomstandigheden op de dag zelf positief uitpakken. De weergoden zijn ons gunstig gezind, al had het van ons niet zo warm hoeven worden. 

Aangaande de warmte wil ik u daarom mededelen dat gilde St. Joris Oostelbeers er alles aan doet om het, zeker voor onze oudere gildebroeders, zo aangenaam mogelijk te maken.

 De belangrijkste maatregel is dat we, door de huidige weersomstandigheden, een aangepaste jurering willen hanteren tijdens de optocht.

Op het moment dat een gilde besluit om de jassen niet te dragen, zullen we dit besluit respecteren. 

Daarnaast hebben we enkele andere maatregelen genomen:

– De te lopen route tijdens de optocht is ingekort, d.w.z. er wordt geen slangenvolte gelopen;
– Tijdens de optocht zal er op meerdere punten (4) water uitgedeeld worden;
– Voldoende beschutting aanwezig in de vorm van parasols en tenten;

Voor meer informatie omtrent de genomen maatregelen verwijs ik u graag door naar het secretariaat.

Ons gilde hoopt u in grote getalen te mogen verwelkomen.

Tot morgen!

Met vriendelijke gildegroet, 

Rik van der Velden
Secretaris gilde St. Joris Oostelbeers

Facebooktwitter