Een week in het teken van vergaderingen

Zo, de eerste volle week van oktober is halverwege en er is al heel wat besproken. Deze week stonden 2 vergaderingen op de agenda, die allebei erg belangrijk voor ons gilde waren. Ik ga hier niet teveel in op de inhoud, daar zijn notulen voor, maar een korte samenvatting wil ik uiteraard wel geven.

Jaarvergadering

Allereerst was het maandag weer tijd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze begon met een uiteenzetting van de plannen voor het gebouwtje bij de Oude Toren. Luc Kenter kwam namens de stichting Vrienden van de Oude Toren het stilzwijgen doorbreken en uitleggen waar we stonden en welke kanten we op konden.

Uitleg over de stand van zaken rondom de oude toren.
Uitleg over de stand van zaken rondom de oude toren.

Daarnaast werd door Peter Heuvelmans en Gerard Vorstenbosch wat verteld over de gang van zaken rond het EST in Peine volgend jaar. Als je lid bent van ons gilde en ook mee wilt, snel opgeven dan bij één van de heren hierboven. Volgende week moet het hotel gereserveerd worden.

2014 jaarverg_jubilea (15)
John Hems krijgt het speldje, geschonken door zijn kinderen, door Jan de Koning opgespeld.
2014 jaarverg_jubilea (9)
Pieter Verhagen neemt het speldje voor zijn 25-jarig jubileum in ontvangst.

We hadden dit jaar twee jubilarissen en één aftredend bestuurslid. John Hems en Pieter Verhagen waren alweer 25 jaar lid van het gilde en werden met een speldje geëerd. Jan Vennix trad af als Tweede Deken en werd opgevolgd door ondergetekende.

Uiteraard speelde er meer en werd er nog voldoende nagediscussieerd onder het genot van een lekker pilske.

 

 

Raadsvergadering Gemeente Oirschot

Gisteren was het moment daar. De gemeenteraadsleden van de gemeente Oirschot werden in een informatieve vergadering op de hoogte gebracht van de stand van zaken rondom de “multifunctionele accommodatie” bij de Oude Toren.

Na een verhaal van de wethouder, waarin hij inging op het proces tot nu toe en, niet onbelangrijk, het financiële plaatje werd door Architectenbureau |en|en uit Eindhoven een presentatie gehouden waarin ze hun visie op een dergelijke accommodatie in een dergelijk gebied uiteenzetten.

Het plan waarmee zij kwamen stond dan ook in dienst van de toren en het landschap eromheen en niet andersom. Zo zou er niet gegraven hoeven te worden (m.u.v. de nuts voorzieningen), maar zou het gebouw op de grond geplaatst worden en in een “heuvel” worden weggewerkt om op te gaan in het landschap.

Dat het leeft mag duidelijk zijn. Er kwamen veel gildebroeders af op deze vergadering en ondanks dat de vergadering een informatief karakter had werden de nodige meningen geuit door publiek en raadsleden (de ene beter onderbouwd dan andere).

Op de pagina Gebiedsontwikkeling de Levende Beerze – Herinrichting Oude Toren van de gemeente Oirschot vind je de presentatie van de wethouder, alsmede een aantal schetsen van hoe het gebouw eruit zou kunnen zien.

 

Hoe het onderkomen bij de oude toren eruit zou kunnen zien.
Hoe het onderkomen bij de oude toren eruit zou kunnen zien.
Facebooktwitter