Grote opkomst feestelijke ondertekening

Zaterdag 30 november was het druk bij de Oude Toren! Er was een uitgebreid Beers verenigingsleven aanwezig op de Hillestraat, allemaal present voor de ondertekening van de intentieverklaring.

Een hele mooie stap in de goede richting!
Na vele jaren hardnekkig blijven volhouden heeft gemeente Oirschot, samen met de ‘Vrienden van de Oude Toren, schriftelijk te kennen gegeven om na te denken over een multifunctionele ontmoetingsruimte.

Om 10:45 begon gilde St. Joris Oostelbeers met de vendelgroet, waarna iedereen welkom werd geheten door Ronald Hermans, projectleider bij gemeente Oirschot. Vervolgens nam Piet Machielse, wethouder gemeente Oirschot, het ‘spreekwoordelijke’ stokje over om het aanwezige publiek te informeren over een stukje geschiedenis voorafgaand aan deze intentieverklaring om daarna over te gaan op de feitelijke ondertekening van de verklaring.

Namens de stiching mochten Siem van Veen en Peter Heuvelmans hun krabbel zetten onder het gekoesterde document waarna ook Siem een korte toespraak hield en een (verdiend) dankwoord uitsprak.

Om woord bij daad te voegen werd er een symbolische start gemaakt met de uitdunning van de bosschage, dit om weer een zichtlijn te creeeren zodat ‘onze’ mooie ‘Oude Toren’ weer wat beter zichtbaar wordt.

Kortom, een mooie stap in de goede richting!

Namens gilde St. Joris Oostelbeers wil ik dan ook iedereen hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet in dit traject wat inmiddels al vele jaren duurt. Het is er een van de lange adem, maar hopelijk gaat dit zich uitbetalen in iets moois waar de Beerse gemeenschap trots op kan zijn!

Foto’s volgen hopelijk spoedig!

Facebooktwitter